De Grote Reis

Start November 2021

< Terug naar overzicht

Readen, healen en verdiepen

Deze training/opleiding van een ruim jaar is een avontuurlijke reis, die je tot in al je vezels prikkelt en die je terugbrengt bij wat echt belangrijk voor je is. Je komt in deze opleiding uit bij de bron van je levenskracht, je ziel. Je geeft deze de ruimte en krijgt daardoor je complete potentieel weer tot je beschikking. Het geeft regie over je eigen leven en daarmee krijg je de vrijheid over hoe jij besluit, handelt, verandert en gewoon ‘bent’.
Op school heb je waarschijnlijk je ratio heel goed ontwikkeld. Dat is echter maar een klein deel van je kwaliteiten. In de Grote Reis ligt de focus op het aanspreken en vergroten van andere bronnen, zoals je intuïtie, je gevoel en je bewustzijn, maar ook je relatie met de natuur, de aarde en de kennis van de vele generaties die ons voorgingen. We gaan veel naar buiten. Je leert al deze bronnen kennen en ze waarde geven.  Alles staat in het teken van jezelf doorgronden en tot de kern te komen.

We maken het werken met energie, bewustzijn en intuïtie zo praktisch mogelijk, waardoor het paradoxaal genoeg juist heel diep doorwerkt en goed in je dagelijks leven integreert.
We hanteren de metafoor van een reis. Je gaat een avontuur aan, waarbij je leert omgaan met wat je onderweg tegenkomt en eraan groeit.

We leven in een tijd van transformatie, collectief en individueel. Grote uitdagingen liggen voor ons. We hebben ongebaande paden te gaan. In deze training laad je je rugzak vol met bewustzijn en energetische vaardigheden die bij het avontuur van onze tijd maar al te nodig zijn.

Voorafgaande aan de Grote Reis heb je tenminste Tools for a Splendid Life gevolgd of een vergelijkbare basistraining.

Dit is wat je concreet leert

 • Over energie en vitaliteit. Wat is energie en hoe werkt het? Wat zijn de universele principes ervan en hoe kan het oefenen hiermee en het afstemmen op helderheid en levenslust je beslissingen, je groei en je stappen een grote impuls geven? Je oefent hiermee, zodat je dag in dag uit uit deze en andere, soms onvermoede bronnen kunt putten.
 • Hoe je je energiebronnen in dagelijkse situaties aanspreekt en gebruikt, bijvoorbeeld bij je keuzes, je stappen, in je relatie, als ondersteuning voor je gezondheid, in je baan of in de opvoeding.
 • Hoe je afstemt en vertrouwt op de stroom van het leven, op jezelf en op je innerlijk kompas. Je gaat zo gemakkelijker om met kleine en grote veranderingen, periodes van transformatie en onzekerheden om je heen. Dit brengt je een diep vertrouwen dat doorwerkt in alle aspecten van je leven.
 • Hoe je deel bent van de natuur en de aarde en hoe wezenlijk deze connectie is voor eigenlijk alles: je gevoel van verbondenheid, het kunnen ‘zijn’, het perspectief hoe wij naar tijd en land kijken. In de buitendagen leer je daarbij in alles de grote onderstroom van energie te zien en hoe jij hiermee verbonden bent, deel van bent.
 • Readings en healings te doen. De spiegel die je jezelf door het readen en healen voorhoudt, stimuleert je eigen groei enorm.
 • Situaties, plannen en/of projecten uit je eigen leven energetisch waar te nemen, te duiden en op je waarneming te vertrouwen. Soms kijken we hier ook collectief in de groep naar. We streven ernaar dat energie schouwen een ‘way of life’ voor je wordt. Ook leer je om energetische interventies te doen in eigen plannen, projecten en situaties. Je bent dan energetisch facilitator.
 • Over quantumcreativiteit en het maken van grote sprongen (‘giant leaps’).
 • Over systemen waar je deel vanuit maakt: hoe werken ze? Hoe hangen dingen samen? En hoe kun je hier inzicht uit krijgen?

Wat brengt deze reis je?

 • Gemak, rust, vertrouwen, thuiskomen, moed en overgave
 • Plezier en sprankeling in groei en in het lopen van ongebaande paden
 • Inzicht in jezelf en in de ritmes en kringlopen van leven
 • Neutraal kunnen waarnemen.
 • Minder ratio en controle en meer regie en eigendom; minder je best doen en meer moeiteloos.
 • Transformatie en groei
 • Meer intuïtie en bewustzijn, meer vrijheid en ruimte

Werkwijze

 • Gericht reflecteren en mediteren of ‘energie stromen’ aan de hand van vele levensthema’s
 • Buiten: resoneren op krachtplekken en natuur
 • Onderling oefenen van readings en healings op de lesthema’s
 • Systeemopstellingen (ervaren)

Blokken

Blok 1: Neutraal kijken

Je leert hier gericht energie waar te nemen bij jezelf en bij anderen. Neutraal waarnemen is een basisvaardigheid die je als eerste nodig hebt om daadwerkelijk door te kunnen stappen. Je leert de basisbeginselen van eerst reading en vervolgens healing. Readen en healen vormen mooie spiegels, die je vooruit helpen.
Je bestudeert in dit blok ook uitgebreid je eigen pad en wat jij wil veranderen en juist manifesteren of zijn. Je maakt met behulp van al je energie-gereedschappen je eigen pad helder schoon en helder.

Lesdagen (7 binnendagen van 9.30 – 16.30) en een buitendag

Blok 2: Met vertrouwen je stappen zetten

Je diept de vaardigheid van readings verder uit en maakt je het steeds meer eigen. Je doet dit aan de hand van diverse belangrijke thema’s als onder andere overgave, vertrouwen, controle en angst, mannen/vrouwen of emoties. Je leert te ‘deprogrammeren’, het ontladen van oude overtuigingen. Je werkt verder aan het zicht krijgen op de factoren die je energiebalans bepalen en hoe je dit verder in lijn kunt brengen met hoe je dat wezenlijk wilt. In dit blok zal er ook een dag les zijn over quantumcreativiteit.

Blok 3: Jij in de wereld

Specifieke thema’s van dit kwartaal zijn: effect van gewoontes op je energie balans (en het veranderen hiervan), omgaan met verwachtingen en appél. Welke systemen zijn er in jou werkzaam (je ervaart hier ook wat systeemopstellingen aan inzicht voor je opleveren). Hoe neem jij je plek in? Hoe geef je vorm aan je doeleinden en verlangens? Wat ‘wil er gebeuren’: je potentieel.

Je krijgt ook nieuwe bronnen zoals Akasha tot je beschikking.

Blok 4: Integratie: Leef je leven!

Je brengt alles bij elkaar. Hoe kun je jouw intenties meer en meer manifesteren. Je gaat ook readings buiten de groep oefenen.

Dit blok bestaat uit 6 dagen en 2 gekoppelde dagen wandelen op de Hondsrug (een bezinnings/pelgrimstochtje in dit prachtige landschap en langs hunebedden)

De blokken bestaan uit 8 dagen waarvan steeds 7 binnendagen en 1 of 2 buitendagen.

Buitendagen en op reis

In onze maatschappij is het niet meer vanzelfsprekend om verbonden te zijn met de aarde, we leven veel in en vanuit ons hoofd. De aarde voelbaar kennen en hoe ze werkt, helpt om jezelf te leren kennen. In vroegere beschavingen zocht men bewust plekken met energie en informatie op om daar vervolgens steencirkels, tombes of tempels te bouwen of gewoon in de natuur rituelen uit te voeren. Deze bundelden de energie en de mogelijkheid door verschillende dimensies te reizen en deze kennis weer mee terug te nemen naar het dagelijks leven en naar de gemeenschap.

De Merrivale Stonerows, op Dartmoor

 

 

 

 

 

 

 

 

In de buitendagen en op reis leer je hierover en ga je merken wat een transformatiekracht de natuur en krachtplekken hebben. Het zijn enorme procesversnellers.

We reizen in september 2021 naar Engeland, waar we vele toplocaties bezoeken met een schat aan voelbare informatie over het hoe en waarom van leven. Het land is rijk aan oude verhalen en legendes (onder andere koning Arthur) en dit is voelbaar. We bezoeken deze reis zeker Stonehenge, Avebury, Glastonbury en Dartmoor.  Behalve dat het heerlijk is, geeft het buiten-zijn en het op deze locaties werken en leren een unieke dimensie aan de opleiding als geheel.

De buitendagen vinden plaats in Nederland (onder andere hunebedden, Twente en Bad Bentheim, Solsche Gat, lopen van een labyrint in Werkhoven) en mogelijk Vlaanderen. De tocht op de Hondsrug doen we in september.

Begeleiding en intervisie

Het is belangrijk dat wat je oefent zo praktisch mogelijk te maken. Vanaf blok 2 worden intervisiegroepjes geformeerd. Het is de bedoeling eens per maand onderling te oefenen (live of online). Op aanvraag kun je hier tevens 2x begeleiding krijgen van een oud-student.

Omdat het in de hele opleiding om jou gaat en om jouw doeleinden, staat jouw ontwikkeling en die van de groep als geheel centraal bij de inhoud van de lessen. Je krijgt een tussentijds gesprek/reading en een eindgesprek/reading Je kunt tussendoor ook altijd contact zoeken als je vragen hebt.

Waar leiden we toe op?

Omdat de opleiding gaat over neutraal kunnen kijken en eigen, persoonlijke (bewustzijn)ontwikkeling, buiten de ratio af, nemen we geen examens af. Bovenal maakt het geleerde in de opleiding je helpt bij alles wat je doet in de veranderende stroom van het leven. Het helpt dit efficiënter, helderder en met meer vertrouwen te doen. Daarnaast leidt het op tot reader/healer (niet geregistreerd beroep).
Aan het einde van de opleiding ontvang je een certificaat, waarin staat dat je zelfstandig readings en healings kunt doen. Klik hier voor de studiegids.

Tot slot

Het is een krachtige, intensieve, eigentijdse en relatief korte opleiding. Het leert je om te gaan met de altijd veranderende stroom van het leven.

Wat mensen ons teruggeven
“Ik was bang dat de cursus heel serieus zou worden, maar gelukkig werd er veel gelachen en was het heel gewoon! Dit was echt het beste dat ik mijzelf ooit gegeven heb.”

“…en we werden oplettend en met humor begeleid.

“Mijn persoonlijke ontwikkeling is zo in een sneltreinvaart terecht gekomen…”

“Als ik gegrond ben, maak ik gewoon veel betere grappen.”

De Algemene Voorwaarden vind je hier.

PRAKTISCHE GEGEVENS

Hieronder staan de gegevens van de groep die in november 2020 is gestart. Eerstvolgende start van een nieuwe groep zal zijn in november 2021.

De lessen vinden steeds plaats op vrijdag overdag van 9.30 – 16.30. Het zijn 8 dagen per kwartaal, waarvan steeds 1 of 2 buitendagen. Dit zijn alle data:
2020:
6, 13 en 27 november
11 en 18 december
2021:
8 en 22 januari
5 en 19 februari
5 en 26 maart
9 en 23 april
14 en 28 mei
11 en 25 juni
9 juli
3 en 24 september
8, 15 en 29 oktober
12 en 26 november
3 en 10 december
14 en 28 januari
4 en 11 februari
11 maart Slotdag

Engeland 9 t/m 13 september

Trainer

Tjeerd Gorter met een aantal gastdocenten: Jenny Elissen, Maarten Haalboom, Marian van der Spek

Locatie

De Orbit, Odijkerweg 144, Zeist

Studiebelasting

Lessen: 192 uur, Reis en Hondsrugtocht: 56 uur, intervisie 25-30 uur. Geadviseerd wordt om thuis regelmatig te oefenen. Het bedrag is exclusief de organisatiekosten van de reis en van de Hondsrugtocht.

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor iedereen die zichzelf en zijn/haar bewustzijn wil ontwikkelen, bereid is om stappen te nemen en dit in zijn/haar leven wil integreren. Het is een uitnodiging om je eigen ongebaande paden te betreden, te creëren en ervan te genieten. Je wilt jezelf scholen in het energiewaarnemen (readen/healen) en het ermee werken (energetisch faciliteren).

Deelname

We doen een intake. Minimumeisen: in ieder geval kun je ‘energie stromen’ en hebt een aantal basistechnieken geoefend, bijvoorbeeld in onze Tools for a Splendid Life. Heb je speciale wensen of vragen over het niveau, benodigde vooropleiding, omdat je bijvoorbeeld elders opleidingen hebt gevolgd? In de intake stemmen we dit af.

Aantal deelnemers

8-14

Kosten

€2.950. Je kunt het bedrag in 12 maandelijkse termijnen voldoen van €225 na een aanbetaling van €250. Besluit je in een keer, voor de start te betalen dan is er een korting van €100. Het bedrag is inclusief de individuele gesprekken, 25% korting op het lesgeld van reizen en excursies (buiten die van de opleiding) en alle e-learning tijdens de periode van de opleiding.

Inschrijven

Vraag eerst een intake aan, [email protected]. Daarna kun je je definitief inschrijven. Benieuwd naar de algemene voorwaarden? Klik dan hier.