Splendid PEOPLE

Kinderen en ouders

In de toekomst hebben we een sterke, moedige, wijze, creatieve en liefdevolle generatie nieuwe leiders op deze planeet nodig om de uitdagingen van de aarde op te lossen en een positieve toekomst voor de hele mensheid te creëren. “Splendid-people” wil op een heldere en liefdevolle wijze kinderen en hun ouders ondersteunen binnen deze ontwikkeling van bewustzijn en innerlijke groei.

We gunnen onze kinderen alles, we wensen hen én onszelf een fijn en vervuld leven, we “werken” daar hard aan…
Ondertussen voelen we ons vaak moe en missen het plezier, de vitaliteit en de tijd om onze werkelijke dromen te leven en te verwezenlijken. We leven in een tijd waarin alles op z’n kop lijkt te staan…

Constante  veranderingen en onzekerheden komen op ons en onze kinderen af. Iedere keer weer schakelen we onze flexibiliteit in om te voldoen aan de wensen en de eisen die de “buitenwereld” aan ons stelt of verwacht. Hoe blijven we trouw aan onze passie, onze talenten en creativiteit?
Hoe leren we onze kinderen te vertrouwen op hun eigen kracht én de natuurlijke kracht van hun innerlijke levendigheid….?

Gebruik maken van je innerlijke intuïtieve kracht is voor kinderen heel vanzelfsprekend. Baby’s ontwikkelen zich vanaf hun geboorte vanuit die innerlijke beweging in hun eigen tempo en ritme vol overgave en vertrouwen in zichzelf en hun omgeving. Zij leren lopen, praten en hebben een natuurlijke nieuwsgierigheid om te willen ontdekken, te ervaren en te leren.

Ja, het is nodig om op te voeden, te leren leren en bij te sturen maar laten wij als volwassenen deze natuurlijke, innerlijke intuïtieve kracht in onze kinderen herkennen en erkennen, laat dit het uitgangspunt zijn voor onze begeleiding met hen.

Vanuit dit kader bezien is het belangrijk om kinderen hulpmiddelen te geven die hun intuïtieve innerlijke kracht en hun emotionele intelligentie kunnen versterken.

Wanneer kinderen meer leren vertrouwen op hun eigen mogelijkheden vanuit hun innerlijke intuïtieve kracht, emotionele intelligentie en cognitieve intelligentie zullen zij zich completer voelen en heelheid ervaren. Zij zullen afhankelijk van hun ontwikkeling meer vanuit zelfliefde en zelfkennis verstandig en medelevend handelen binnen hun omgeving en de beste oplossingen vinden voor de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd.

Splendid-People neemt je mee naar de “menselijke maat”.
Met de voeten op de grond in contact met de aarde. De innerlijke stroom van het leven stroomt door ons heen en uit zich in creativiteit, plezier, liefhebben, ontdekken, ervaren en verantwoordelijkheid dragen voor jezelf en je omgeving….
Laten we daarop vertrouwen en ervan genieten!

 “We are a human being, not a human doing”

Werkvormen

Reading en healing

Een reading geeft informatie over het “energie-systeem” van het kind of van jou.
We lezen de energie, de intentie onder het waarneembare gedrag.
Diegene die wordt “gelezen”, de“readee” hoeft niets te doen, wel is er een interactie tussen de “reader” en de “readee” en kan men tijdens de reading gewoon met elkaar communiceren en eventueel vragen stellen.

Een reading geeft informatie op een dieper gelegen niveau, onder het waarneembare gedrag, over jezelf of over je kind waardoor je een breder en helderder perspectief krijgt. Als vanzelf heb je weer meer contact met je eigen oorspronkelijke levensenergie!

Een healing geeft “ruimte” in je “energie-systeem” en is fysiek voelbaar een healing gebeurt door middel van non-verbale communicatie.
Er wordt gekeken naar wat je wilt loslaten uit je energetisch systeem en waarmee je je eventueel wilt opvullen.
Vaak is het zo dat we heel makkelijk “energie” of emoties van anderen in onze fysieke ruimte laten komen. We zijn er ons vaak niet van bewust maar je zou het kunnen opmerken wanneer je plotseling heel moe wordt of onrustig… Tijdens een healing laat je energie, die niet van jou is los en krijgt jouw eigen energie weer meer ruimte. Een healing geeft balans in jouw eigen energie-systeem waardoor je je weer vitaler en energieker voelt.

Kinderen zijn altijd welkom om zelf een reading en/of een healing te krijgen wanneer zij dit zouden willen.
Meestal is het zo dat kinderen een reading/healing krijgen via 1 van de ouders. Een reading met 1 van de ouders is vóór het kind. De ouder is “contactpersoon” voor de reading en volkomen betrokken bij de reading.

We kijken samen met de ouder naar het kind en krijgen een beeld van het kind vanuit een diepere laag een laag die, onder het met het oog waarneembare gedrag ligt.
We kijken naar de oorspronkelijke intentie en beweging van het kind.
Wat is je kind aan het ontdekken, wat is je kind aan het uitzoeken…
We kijken naar de intentie van het handelen, naar de oorspronkelijke energie, de eigen doelen van het kind en de eventuele hindernissen of de eventuele lasten die het kind met zich meedraagt.
Je krijgt hierdoor een vollediger beeld van je kind waardoor je beter in staat bent om je kind te begrijpen en daardoor weer beter kunt begeleiden bij de algehele ontwikkeling.

Ook is er gelegenheid om allerhande vragen te stellen voor je kind;  over sociale contacten, de wijze van communiceren, emoties, onrust, school….

Joyful Kids-programma

Het Joyful-Kidsprogramma is een heel concreet en praktisch programma, gebaseerd op NLP-oefeningen. Dit programma is ontwikkeld door Joy Martina.
Marian is samen met 11 andere mensen (wereldwijd) eerste “Joyful Kids-trainer”. Het Joyful Kids-programma maakt gebruik van eenvoudige tools die we altijd tot onze beschikking hebben. De oefeningen zijn gericht op het emotioneel welbevinden van het kind en versterkt de positieve, vitale energie van het kind.

Afhankelijk van de vraag van het kind gaat zij samen met het kind aan de slag, aan de hand van 5 stappen volgens het Joyful Kids-programma.
Deze 5 stappen zijn eenvoudig en gevisualiseerd door middel van posters.
De stappen bieden het kind houvast en de mogelijkheid om het zelfstandig in te zetten op ieder gewenst ogenblik.