Splendid PEOPLE

Voor ouders/verzorgers en hun kinderen

Soms ben je als ouder zoekende…. heb je vragen over je kind of “weet” je het gewoon even niet meer…. We twijfelen soms aan onszelf, maken ons zorgen over de kinderen… Je zou graag anders willen, beter willen…. Hoe ga je om met de constante interactie tussen jou en je kind? Hoe verhoud je je met je eigen doelen, persoonlijke groei en de zorg en het verantwoordelijkheidsgevoel voor je kind?

Vandaag en in de toekomst hebben we wijze, creatieve en een liefdevolle generatie leiders op deze planeet nodig om de uitdagingen van de aarde op te lossen en een positieve toekomst voor de hele mensheid te creëren. “Splendid-people” wil op een heldere en liefdevolle wijze een bijdrage leveren door kinderen en hun ouders te ondersteunen binnen deze ontwikkeling van bewustzijn en innerlijke groei.

We gunnen onze kinderen alles, we wensen hen én onszelf een fijn en vervuld leven, we “werken” daar hard aan…
Ondertussen voelen we ons vaak moe en missen soms het plezier, de vitaliteit en de tijd om onze werkelijke dromen te leven en te verwezenlijken.

Constante  veranderingen en onzekerheden komen op ons en onze kinderen af. Iedere keer weer schakelen we onze flexibiliteit in om te voldoen aan de wensen en de eisen die de “buitenwereld” aan ons stelt of verwacht. Hoe blijven we zelf als ouder trouw aan onze passie, onze talenten en ons “eigen weten”?
Hoe leren we onze kinderen te vertrouwen op hun eigen kracht én de natuurlijke kracht van hun innerlijke levendigheid….?

Gebruik maken van je innerlijke kracht is voor kinderen heel vanzelfsprekend. Baby’s ontwikkelen zich vanaf hun geboorte vanuit die innerlijke beweging in hun eigen tempo en ritme vol overgave en vertrouwen in zichzelf en hun omgeving. Zij leren lopen, praten en hebben een natuurlijke nieuwsgierigheid om te willen ontdekken, te ervaren en te leren.

Ja, het is nodig om op te voeden, te leren leren en bij te sturen maar laten wij als volwassenen deze natuurlijke, innerlijke kracht in onze kinderen herkennen en erkennen, laat dit het uitgangspunt zijn voor onze begeleiding met hen.

Wanneer kinderen meer leren vertrouwen op hun eigen mogelijkheden vanuit hun innerlijke wetende kracht, emotionele- en cognitieve intelligentie zullen zij zich completer voelen en heelheid ervaren. Zij zullen afhankelijk van hun ontwikkeling meer vanuit zelfliefde en zelfkennis verstandig en medelevend handelen binnen hun omgeving en de beste oplossingen vinden voor de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd.

Splendid-People neemt je mee naar de menselijke mens. “We are a human being” We zijn soms zoekende, we hebben niet alleen goede dagen en het dagelijks leven valt ons weleens tegen…. Maar de innerlijke stroom van het leven stroomt hoe dan ook altijd door ons heen en uit zich door middel van liefde in creativiteit, plezier, liefhebben, ontdekken, ervaren en verantwoordelijkheid dragen voor jezelf en je omgeving….
Laten we daarop vertrouwen en ervan genieten!

Wat kunnen we voor je doen?

Reading en healing

Een reading geeft informatie over het “energie-systeem” van het kind of/en die van jou.
We lezen de energie, de intentie onder het waarneembare gedrag.
Diegene die wordt “gelezen”, de “readee” hoeft niets te doen, wel is er een interactie tussen de “reader” en de “readee” en kan men tijdens de reading gewoon met elkaar communiceren en eventueel vragen stellen.

Een reading geeft informatie op een dieper gelegen niveau, onder het waarneembare gedrag, over jezelf of over je kind waardoor je een breder en helderder perspectief krijgt. Als vanzelf heb je weer meer contact met je eigen oorspronkelijke levensenergie!

Een healing geeft “ruimte” in je “energie-systeem” en is fysiek voelbaar een healing gebeurt door middel van non-verbale communicatie.
Er wordt gekeken naar wat je wilt loslaten uit je energetisch systeem en waarmee je je eventueel wilt opvullen.
Vaak is het zo dat we heel makkelijk “energie” of emoties van anderen in onze energieke en fysieke ruimte laten komen. We zijn er ons vaak niet van bewust maar je zou het kunnen opmerken wanneer je plotseling heel moe wordt of onrustig… Tijdens een healing laat je energie, die niet van jou is los en krijgt jouw eigen energie weer meer ruimte. Een healing geeft balans in jouw eigen energie-systeem waardoor je je weer vitaler en energieker voelt.

Kinderen zijn altijd welkom om zelf een reading en/of een healing te krijgen wanneer zij dit zouden willen.
Meestal is het zo dat kinderen een reading/healing krijgen via 1 van de ouders. Een reading met 1 van de ouders is vóór het kind. De ouder is “contactpersoon” voor de reading en volkomen betrokken bij de reading.

We kijken samen met de ouder naar het kind en krijgen een beeld van het kind vanuit een diepere laag, een laag die onder het met het oog waarneembare gedrag ligt.
We kijken naar de oorspronkelijke intentie en beweging van het kind.
Wat is je kind aan het ontdekken, wat is je kind aan het uitzoeken…
We kijken naar de intentie van het handelen, naar de oorspronkelijke energie, de eigen doelen van het kind en naar datgene wat je kind eventueel belemmert om volledig tot bloei te kunnen komen of wat je kind aan het onderzoeken is.
Je krijgt hierdoor een vollediger beeld van je kind waardoor je beter in staat bent om je kind te begrijpen en daardoor weer beter kunt begeleiden bij de algehele ontwikkeling.

Ook is er gelegenheid om allerhande vragen te stellen voor je kind;  over sociale contacten, de wijze van communiceren, emoties, onrust, school….

Joyful Kids-programma

Het Joyful-Kidsprogramma is een heel concreet en praktisch programma, gebaseerd op NLP-oefeningen. Dit programma is ontwikkeld door Joy Martina.
Marian is samen met 11 andere mensen (wereldwijd) eerste “Joyful Kids-trainer”. Het Joyful Kids-programma maakt gebruik van eenvoudige tools die we altijd tot onze beschikking hebben. De oefeningen zijn gericht op het emotioneel welbevinden van het kind en versterkt de positieve, vitale energie van het kind.

Afhankelijk van de vraag van het kind gaat zij samen met het kind aan de slag, aan de hand van 5 stappen volgens het Joyful Kids-programma.
Deze 5 stappen zijn eenvoudig en gevisualiseerd door middel van posters.
De stappen bieden het kind houvast en de mogelijkheid om het zelfstandig in te zetten op ieder gewenst ogenblik.

Nieuwsgierig geworden of heb je vragen? We helpen je graag! [email protected]

Praktisch

Een reading met een aanvullende healing duurt anderhalf á 2 uur en kost €85 ,- incl. btw

Een losse healing kost €40,- incl. btw

Een sessie voor het kind zelf, durende een uur met o.a een intake en het Joyful kids-programma is €50,- incl. btw. Aangeraden wordt om minimaal 3 sessies achtereen te doen.

De reading kan worden opgenomen zodat je die later altijd weer kunt beluisteren. Je krijgt vaak zoveel informatie binnen een reading dat je daar makkelijk lange tijd mee door kunt. Wel is het soms fijn om enige tijd na de reading/healing een extra healing te vragen, hierdoor kan de “nieuwe energie” zich makkelijker verankeren.

Wie is Marian

Ik woon samen en ben zelf moeder van 2 jonge mannen van 18 en 20 jaar. Ik werk meer dan 30 jaar binnen het basisonderwijs als leerkracht, remedial teacher en intern begeleidster. Ik heb ruime ervaring opgedaan met verschillende onderwijssystemen zoals; Vrije schoolonderwijs, Montessorionderwijs en het Jena-planonderwijs. Je zou kunnen zeggen dat ik in de loop der tijd mijn kennis bij elkaar heb gesprokkeld, aan den lijve heb ervaren en ontdekt…. maar tegelijkertijd is er iets in mij altijd hetzelfde gebleven. Mijn wijze van communiceren en omgang met kinderen is nog steeds hetzelfde als 32 jaar geleden bij mijn eerste kleutergroep in Rotterdam. Uiteindelijk is het mij altijd om het welzijn van het kind gegaan, een kind dat zich vrijuit kan bewegen vanuit een zeker zelfvertrouwen en de ruimte heeft om op onderzoek te gaan en zich te kunnen ontwikkelen. Dit is niet vanzelfsprekend en zeker niet altijd gemakkelijk, maar iedere keer weer ben ik op zoek naar de oorspronkelijke levendige energie in mijzelf en die van het kind, vertrouwend op de liefdevolle, innerlijke natuurlijke kracht van het leven.