Splendid PROJECTEN

Gebiedsreading als ondersteuning bij vraagstukken over inrichting, beheer en gebruik

Wat speelt er? 

Gebieden hebben een eigen onmiskenbare kwaliteit en sfeer. Dit is energie, die je kunt je waarnemen en kennen. Dit is een samenspel van, de onstaansgeschiedenis, het landgebruik door de mens, het krachtenveld en de nog werkzame natuurlijke processen. In een reading kijken we naar al deze aspecten en zeker ook naar de levensenergie en  ‘onderstroom’ onder alles. Een belangrijke, neutrale vraag in de reading: wat wil hier gebeuren?

We doen de reading in het veld, of eerst alleen of direct met de opdrachtgever erbij en rapporteren de resultaten hoe dan ook terug.

Na de reading kan er voor worden gekozen met alle betrokkenen het ‘veld’ in te gaan, waarbij we iedereen het gebied te ervaren. Op een andere manier dan we gewend zijn… Dit kan de basis zijn om nieuwe, gezamenlijke ideeën op te doen voor de vraagstukken die spelen op een manier die de wensen en belangen van alle partijen ondersteunt.

Uit de praktijk

Voorbeeld 1
Voor een grote natuurbeheerorganisatie mochten we kijken naar een verrommeld gebiedje van barakken in een bosgebied. In de middeleeuwen was dit een geliefd gebied bij struikrovers, in later tijden waren hier barakken en gebouwen om moeilijke jeugd uit de randstad her op te voeden en later waren er kampen voor gevangenen van de duitsers. Tijdens de reading in het veld werd de geschiedenis zeer voelbaar. Het werd ook heel snel duidelijk dat het gebrek aan richting en regie kenmerkend was voor dit gebied. Het was alsof ook nu – deze tijd nog niemand de touwtjes in handen nam. Er zweefde heel veel aandacht omheen, maar ongericht Het bleek vervolgens dat maar liefst 13 organisaties zich bemoeiden, maar geen besluit werd genomen. Een van de conclusies die de opdrachtgever uit de reading trok: het was aan de orde dat er één organisatie daadwerkelijk zou gaan staan voor de herinrichting van dit gebied.

Voorbeeld 2
We staan met een natuurbeheerorganisatie in een zogenaamd PAS gebied (intussen is de regeling opgeheven). De natuur krijgt weer vrij baan en de landbouwers maken plaats voor vrije grondwaterstromen en natuurlijke graslanden. Het proces met de bewoners blijft echter stagneren, er is weerstand. De medewerker vraagt me wat ik zie. De nieuwe natuurlijke processen zijn zichtbaar en voelbaar, op meerdere niveaus. Er hangt echter ook een sfeer van verdriet en teleurstelling over het gebied. Er is hier meer dan 150 jaar hard gewerkt, bloed, zweet en tranen. Mensen waren trots. Ineens is het verdwenen en mensen voelen zich niet gehoord. Bij doorpraten blijkt dat ze voorlichtingsavonden zijn bijgepraat, ‘zendavonden’. De organisatie weet direct wat ze te doen staat en dat is samen met de bewoners van de streek antwoord geven op de vraag: hoe kunnen we weer trots worden op het gebied, wat kunnen we als bewoners weer bijdragen?  Conclusie uit de reading: in het vervolgproces