RONDWANDELING TAFELBERGEN 

OVER DE TAFELBERGEN

Raadselachtige relicten uit lang vervlogen tijden

In het heide- en bosgebied van Blaricum en Huizen liggen 7 zogenaamde Tafelbergen, afgeplatte, door mensen gemaakte verhogingen. De meest noordelijke Tafelberg ligt aan de randmeren, de meeste heuvels liggen op en rond de Tafelbergheide.  Mogelijk zijn ze gemaakt door al aanwezige natuurlijke verhogingen als basis te gebruiken. Ze worden voor het eerst rond 900 in de literatuur genoemd. Het is en blijft een mysterie door wie en wanneer ze gemaakt zijn. Mogelijk zijn ze veel ouder. Er zijn hier een aantal theorieën over.

Het gebied is, net als veel andere hoge, droge zandgronden, al heel lang bewoond en bewerkt. Niet zo vreemd, omdat de omliggende gebieden vaak te drassig waren en je hier boven dus droge voeten hield. Archeologische vondsten, zowel uit de vroege middeleeuwen, maar ook uit de prehistorie bevestigen dat ook in dit gebied. Op de Noordhelling van De Tafelberg zijn resten van crematies uit de late IJzertijd gevonden, weer een aanwijzing dat deze heuvels mogelijk zeer oud zijn. Ook kom je her en der de nodige leemkuilen tegen.

Er doen rondom een aantal heuvels de nodige volksverhalen de ronde. In de routebeschrijving komen we hierop terug.

Wat was het doel van de tafelbergen?

Er gaan drie theorieën rond over het waarom van deze bergen. Ze zouden zijn gebruikt als:

Cultusplek. De volksverhalen ondersteunen dit, zeker bij de Sijsjesberg of Sijdjesberg. Ook in het buitenland zijn dergelijk plekken wel bekend.

Militair punt.  Sommige werden mogelijk gebruikt als uitkijkplaats en als vuurbaken, met het oog op de invallen van de Vikingen. In later tijd werden de heuvels sowieso uitkijkplaatsen. Er is hier niet altijd bos geweest.

Dingplaats. Mogelijk werden ze gebruikt om recht te spreken en bij elkaar te komen, etc.

Zoals in zoveel gevallen kan het hier ook zijn dat het door de tijd heen een combinatie betreft en dat het ooit begon als rituele plek.

De geschiedenis van dit prachtige gebied is meer dan voldoende aanleiding om dit gebied verkennen en de heuvels op gehele eigen wijze te ervaren en misschien wel de raadsels te ontrafelen…

Meer lezen over het gebied? Tip: zie de site van onderzoekster en schrijfster Judith Schuijf

Hoe werkt deze gids?

Deze gids geeft je meer dan praktische informatie. Het is een uitnodiging om dit gebied alleen of met een paar mensen op een bijzondere manier ervaren. In deze gids lees je alle informatie over de route en over hoe je het gebied kunt ervaren door. Wat heb je nodig?

Bijgevoegd in deze gids zijn:

  • Een link naar de wandeling op de Alltrailsapp. Als je voldoende inzoomt, zie je ook de voorzieningen onderweg.
  • Een aantal oefeningen, deze staan per plek aangegeven.
  • Een pdf met deze informatie. Je kunt deze, als je dat wilt uitprinten en meenemen. Hier staat ook een uitgeprinte kaart in.

Wat heb je nodig?

  • een telefoon met internetverbinding en oortjes, waarop je de audio kunt afspelen
  • de routeapp Alltrails (gratis).
  • tijd en rust.

Je gaat op stap. Bij de aangegeven en genummerde punten op de kaart kun je de oefeningen doen, door er hieronder op te klikken:

Kaartpunt 1, ergens in het veld rondom De Tafelberg.
Kaartpunt 2 De Tafelberg
Kaartpunt 3a Onder aan de Trapjesberg
Kaartpunt 3b De Trapjesberg
Kaartpunt 4 De Sijsjesberg
Kaartpunt 5a De Woensberg
Kaartpunt 5b Tot slot

De links worden hieronder in de beschrijving nogmaals opgenomen, zodat je vanaf elk punt kunt klikken.

OVER ‘ENERGIE-WANDELEN’

Ervaren van plekken

Het landschap heeft een eigen sfeer

Je kunt ze voelen

Lessen van de natuur

Het ervaren van plekken en landschapselementen

Modern onderzoek wijst erop dat de natuur een gunstig effect heeft op je fysieke en geestelijke gezondheid. Waarschijnlijk weet je dit uit eigen ervaring ook wel. Wist je dat je dit effect kunt versterken?

Elke plek, elk gebied heeft een eigen kwaliteit, sfeer en unieke werking. Je kunt met gerichte aandacht hierop afstemmen. De ene plek helpt je te ontspannen, de andere inspireert je tot een nieuwe gedachte, weer een andere laat je je kracht voelen. Je kunt dit ervaren door je hoofd wat stiller te zetten en te voelen met je lichaam en met je intuïtie en mee te trillen op wat de natuur je ‘influistert’. Hoe dan? Je kent vast wel de situatie dat je een vergadering binnen loopt en direct voelt dat de spanning om te snijden is. Dat dus. Ga maar eens na waaraan jij dat merkte.

In de audio-oefeningen bij deze gids krijg je een aantal eerste concrete handvatten aangereikt. Meer weten? Kijk dan op www.splendid-travel.nl of mail met [email protected]

LESSEN VAN DE NATUUR

Raadselachtige relicten uit lang vervlogen tijden

6 Lessen van de natuur

De aarde is met zo’n 4,5 miljard jaar ervaring verreweg de meest succesvolle organisatie die we kennen. Het bevat voor ons een schatkist van informatie en wijsheid. Sta tijdens je tocht eens stil bij de eigenschappen en lessen van de natuur en neem waar. Resoneer en mediteer hierop en laat zomaar overwegingen, serieusheid of bijvoorbeeld controle los. De natuur heeft deze ook niet nodig.

De aarde is een levend organisme en de mens is daar onderdeel van

Alles is één en verbonden en altijd in het nú

De natuur is volstrekt neutraal en zonder oordeel

Alles is altijd in beweging en verandering

De processen van de aarde en natuur zijn altijd gericht op balans, harmonie en groei

Samenwerking, diversiteit en verschillen zorgen voor de weerbaarheid en continuïteit van leven.

Uit veel onderzoek komt naar voren dat de natuur eenbelangrijke bron is voor onze geestelijke en fysieke gezondheid. moderne trend is bosbaden… Gezondheidsraad, etc

LESSEN VAN DE PREHISTORIE

Raadselachtige relicten uit lang vervlogen tijden

Wordt nog ingevuld en herplaatst

 ERVAREN VAN PLAATSEN

Hoe je kunt opladen door en leren van energie-wandelingen

Wordt nog ingevuld en herplaatst

DE WANDELING

De reis ernaartoe

De wandeling start bij Restaurant De Eendracht Oude Naarderweg 2, 1261 DS Blaricum. Met Ov, kun je hier bijvoorbeeld met een ov-fiets komen vanuit Naarden-Bussum. Kom je met de auto dan kun je op de app ook de route ernaar toe aanklikken.

Je kunt de route vinden in deze app. Graag downloaden alltrails.

Plek 1 De tafelberg

Vanaf het restaurant loop je in noordelijke richting naar de Tafelberg. Hier klim je nog even niet de heuvel op, maar kun je de eerste warming -up oefening doen.

Hierna klim je wel de heuvel op en doe je de volgende oefening.

Voor de vrijdaggroep van de Grote Reis: aansluitend doe je een healing.

De Tafelberg is met 39,20 meter boven NAP het hoogste punt in het Gooi. Vroeger heette hij de Kooltjesberg, naar het vuurbaken dat hier brandde. Behalve op de Tafelberg zelf zijn in de omgeving op de heide ook vele resten van oud aardwerk gevonden. Een van de onderzoeken lijkt erop te wijzen dat er ooit een spiraalvormig pad de heuvel opliep. Dit doet denken aan een vergelijkbare, maar iets hogere heuvel in Marlborough in Engeland. Het is overigens niet duidelijk uit welke tijd dit pad zou moeten stammen.

Je vervolgt de route over de heide in westelijke richting naar de Trapjesberg. Let bij het oversteken van de provinciale weg goed op. Er wordt hier bijzonder hard gereden.

De Trapjesberg

Over de Trapjesberg is niet veel bekend, behalve dat hij vorige eeuw nog werd opgehoogd. Opvallend is de kuil met de grote stenen onder aan de heuvel en nog een aantal losliggende zwerfkeien direct onder de heuvel. Kan het zijn dat hier ooit een steenconstructie stond?

Start onderaan de heuvel met de eerste oefening hier. Daarna stap je Heuvel op en doet de volgende oefening.

Voor de grote reis: wissel hier een reading  uit op het derde chakra en wissel daarna een reading uit op het derde chakra (kracht, doeleinden). Vorm, kleur, gevoel, wat zoekt readee op dit thema uit. Hoe is de verbinding met het hart. Healing en help het derde chakra door te stromen en te verbinden met andere chakra’s.

De Sijdjesberg of Sijsjesberg

De Sijsjesberg is behoorlijk verweerd. Er is hier in het verleden veel gegraven en zand vervoerd. Net ten noorden van de berg is een ovale open ruimte met plaatselijk nog resten van oude wallen. Over de Sijsjesberg doen de nodige volksverhalen de ronde. Zo zou het een plek van vruchtbaarheid zijn geweest. Vrouwen zouden hier hun kind op hebben gebracht en daar op de aarde hebben gelegd. Het schijnt een centrum voor het hele Gooij te zijn geweest. Vroeger heette het de Seitjesberg. Seitje zou verwijzen naar de planeet Saturnus.

Je kunt hier deze meditatie doen.

De Woensberg

De naam Woensberg verwijst naar Wodan, ook weer een aanwijzing van hoge ouderdom. Let op de vorm van de bomen op deze plek.

Je kunt boven de afgevlakte heuvel twee meditaties doen, over de berg zelf en het slot.

Grote Reis:  Sluit af met een healing.

Loop weer terug naar De Tafelberg en geniet na!