Oude kennis en krachtplekken van de aarde als bron van transformatie In het verre verleden leefde de mens in nauwe verbinding en samenwerking met de aarde, in de wetenschap dat ze ervan afhankelijk was en ook dat alles met alles samenhangt. Dit besef is in de loop der eeuwen in onze westerse samenleving op de […]