Krachtplekken in de hoofdstad Amsterdam verschijnt pas in 1275 in de geschreven geschiedenis. Floris V geeft in dat jaar de bewoners rondom de dam in de Amstel vrije vaart over de Hollandse Wateren. In ongeveer 1300 verleende de Bisschop van Utrecht stadsrechten aan Amsterdam. De economie dreef op bier en haring en had een handelsmonopolie […]

De aarde spreekt in alles, we hoeven alleen maar te luisteren… De aarde is met haar 4,5 miljard jaar de oudste en meest succesvolle organisatie. Het is op meerdere niveaus een levend organisme waarin alles subtiel in elkaar grijpt. Door goed op de aarde af te stemmen en ernaar te leren luisteren, leren we ontzettend […]