Over Splendid Life en Splendid Travel

Splendid Life is in 2014 opgericht door Tjeerd Gorter en Marian van der Spek.

We leven in tijden van grote bewegingen. We zien daarin een ontwikkeling dat veel mensen in deze tijd snel willen en kunnen ontwikkelen en leren.  We faciliteren dit  door nadrukkelijk aandacht in de lessen te geven aan de integratie van het ‘energie- en bewustzijnswerk’ en het dagelijks leven centraal te stellen. De lessen winnen daarmee aan betekenis en diepte. We kiezen er daarbij voor om al heel snel mensen te leren energie waar te nemen van anderen, individueel en ook van groepen en situaties. Hiermee versnellen we processen en doen we tegelijkertijd recht aan alle levenservaring die mensen al hebben. Daarnaast kiezen we er soms voor externe trainers uit verwante vakgebieden te vragen, waardoor het vak breed ingebed wordt.

Door de reizen (Splendid Travel) gebruiken we bewust kennis en informatie van de aarde en van vroegere culturen over bijvoorbeeld leven, geluk, doodgaan,  emoties, vertrouwen en overgave. Deze informatie kunnen we in onze tijd goed gebruiken. Sterker nog, om als mensheid te kunnen overleven op deze planeet, is het aan de orde een geheel nieuwe relatie met onze planeet aan te gaan. Een wonderschoon avontuur.

Over Tjeerd

Tjeerd-vierkantTjeerd is van origine fysisch geograaf. Hij heeft 10 jaar in het bodemonderzoek en in de milieu-effectrapportage gewerkt. Vervolgens heeft hij jarenlang als leraar en later als directeur bij de grootste school in Nederland op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, bewustzijns- en intuïtieve ontwikkeling gewerkt. In 2012 is hij weer voor zichzelf begonnen, eerst met het leiden van reizen, waarin hij de fysische geografie combineerde met het leraarschap bewustzijnsontwikkeling en ook weer als leraar in de Splendid-opleidingen. In 2019 schreef hij het boek Levend Land, waarin hij de aarde weer de stem probeert te geven die in deze tijd zo nodig is: het is tijd voor ons als mensheid ons weer daadwerkelijk te verbinden met de aarde: gelijkwaardig samenwerken met de aarde in plaats van er over te besluiten. Publiceren, gebiedsreadings en reizen zijn hierbij de voertuigen.

Over Marian

Marian heeMarian-vierkantft zo’n 30 jaar als leraar in het  Basisonderwijs gewerkt. Haar kwaliteiten in het onderwijs liggen in “het zien” van het kind om vervolgens af te stemmen op de eigenheid, talenten van en zorg voor het kind een kwaliteit die ze graag meeneemt naar het werken met volwassenen in Splendid. Marian is een leraar in hart en nieren. De grote kwaliteit van Marian ligt in ‘Zijn’ en van daaruit haarscherp weten en aanvoelen van wat er is en daar vanuit handelen. Momenteel richt zij zich binnen Splendid op de vragen van kinderen en ouders. Zij werkt daarbij naast reading en healing ook met systemisch werk.