Splendid Travel KAART

Legenda

Kenmerkende cultuur, tijd of situatie van de plaatsen op de kaart

1_PrehistoriePrehistorie

2b_Chapel Christenen

3_Natuur Natuur  3b_Bron Bron

6_Overig Overig 6a_RomeinenRomeinse oudheid  6b_Etrusken Etrusken6c_Kelten Kelten 6h_Labyrint Grieken

4_Indianen Amerikaans inheems en precolumbiaans 5_Boedhisme Boeddhisten

Plekken die een combinatie hebben:

7c_Keltisch-bronKeltische plek met/bij/rondom natuurlijke bron  7d_kerk-natuurChristelijke plek met natuurplek
7a_kerk-bronChristelijke plek met/bij/rondom natuurlijke bron  7b_kerk-prehistorischChristelijke plek met daarbij of voorheen een prehistorische plek

Bijzondere gebieden

 Natuurgebieden

 (Pre)historische concentratiegebieden

 Gebieden met een combinatie van natuur en (pre)historie

De kaart is interactief! Geef inspirerende plekken aan ons door en wij zetten het op de kaart.

Als je dit doet, zou je dan liefst ook een foto en een korte beschrijving willen aanleveren (zie de voorbeelden in de pop-up vensters op de kaart)? Je kunt je bijdragen mailen aan [email protected]. We hopen zo gezamenlijk een splendid-image van onze mooie aarde te creëren!

Toelichting op de kaart

Doel

Het doel van de kaart is om een groot, openbaar archief van inspirerende plekken op de aarde samen te stellen. Iedereen kan hieruit uit putten voor eigen reizen en ontdekkingstochten en omgekeerd deze ervaringen ook weer op de kaart delen. We hopen dat een ieder de plekken op zijn of haar eigen persoonlijke manier ervaart en geraakt, verwonderd of bijvoorbeeld geïnspireerd wordt. De aarde heeft zoveel oude kennis die we hard nodig hebben in onze tijd!

In de toekomst zullen we voor specifieke gebieden ook excursie-gidsjes samenstellen, die via de site te bestellen zijn.

Keuze van de plekken

Een plek komt erop door zijn historie, schoonheid of door ‘de energie die hij geeft’. Dit kan enigszins subjectief zijn: soms zijn plekken voor de een heel prettig en voor de ander juist niet. Dit kan allerlei redenen hebben. We proberen in de beschrijvingen dan ook de ervaring niet in te vullen en zijn daar zo neutraal mogelijk in. Bij de Splendid Tip, op basis van onze eigen waarneming, nemen we de vrijheid iets meer te richten om je te helpen zoveel mogelijk uit je veldbezoek te halen. Ook als bezoeker van de site kun je waardering voor een plek doorgeven. Wij geven dit als een *-waardering aan in het venster. Ook dit kan een beeld geven, zonder het voor je in te vullen.

Gemaakte keuzes in de legenda

De legenda is een wezenlijk onderdeel van een kaart. Het is behoorlijk gecompliceerd om een eenduidige en consequente legenda te maken. We zijn ons terdege bewust dat er veel mogelijkheden zijn om te rubriceren. Wij hebben er nu voor gekozen om ons te beperken tot een hoofdindeling (Prehistorie, Christenen, Indianen, Boeddhisten, Natuur en Overig met allemaal een eigen kleur. Bij natuur hebben we wel een subeenheid opgenomen, namelijk ‘Bron’, omdat deze vaak specifiek gezocht worden. Bij ‘Overig’ hebben we ook gedifferentieerd naar een aantal oude culturen. Het is goed mogelijk dat deze onderverdelingen in de loop van de tijd gedetailleerder worden (de legenda-eenheden zijn al ontworpen).

Regelmatig is een plek door meerdere culturen gebruikt. Meestal hebben we op de kaart als legenda-eenheid de laatste cultuur aangegeven. We beseffen dat dit niet altijd recht doet aan de plaats.

Ley-lijnen

Er wordt veel gepubliceerd over ley-lijnen en er zijn ook vele theorieën over en uitwerkingen van. Wij houden ons buiten deze discussies. Ontegenzeggelijk zijn er veel plekken, waarvan gezegd wordt dat deze op dergelijke lijnen, mooi en opwekkend zijn. Deze specificatie heeft echter ook de neiging om tot absolute waarheden te verworden.
Noot: onze eigen inspiratie begon wel op de ‘lijn’ door Zuidwest-Engeland (‘The Sun and The Serpent’  en ‘The Dance of the Dragon’ van Hamish Miller en Paul Broadhurst). Een enkele keer wordt dit in een pop-up venster genoemd. De kern echter is niet de absoluutheid van deze lijn, maar dat we ‘de levensadem van de aarde’ willen ervaren en recht doen, we zijn er deel van.